Yearning

8 drawings
pencil on paper
all 18 x 24 cm
from 2015-2016

Yearning means "A feeling of intense longing"
These drawings have been made on the sideline of other work,
but all during a quite stressful period.
It was a time when I was longing for an escape and for silence in particular.
These drawings are (memories of) places that made me very happy,
where silence meant (being at) peace, and where no other sounds than nature's own were
produced. A form of freedom based on being alone in a place (outdoors) without distraction
or human interference.
The Japanese have even a word or excercise for this: Shinrin-Yoku, which means
forest-bathing. Its a simple practice for enhancing health and reduce stress
and can be defined as “making contact with and taking in the atmosphere of the forest".

Scroll down below images to read full text (in Dutch)

whatever
Yearning #5 framed (with museum glass)

tekening drawing

drawing no1.

tekening drawing

drawing no2.

tekening drawing

drawing no3.

tekening drawing

drawing no4.

tekening drawing

drawing no5.

tekening drawing

drawing no6.

tekening drawing

drawing no7.

tekening drawing

drawing no8.

tekening drawing

drawing no9.

tekening drawing

Yearning#2 as a blow-up (110 x 75 cm). All drawings are available as a small or large reproduction.
foto by Sem Rietstap @ Untitled / during Untitled Presents Nov 2016

tekening drawing

Yearning#2 (110 x 75 cm) as a blow-up.
foto by Sem Rietstap @ Untitled / during Untitled Presents with Koert van Mensvoort, Nov 2016

tekening drawing

Yearning #4 as a reproduction (30 x 40 cm). All drawings are available as a small or large reproduction.

Yearning betekent ‘een diep of intens verlangen naar iets’.
Deze tekeningen zijn gemaakt gemaakt in een stressvolle periode veroorzaakt door overlast.
Mijn verlangen naar een uitweg (uit de situatie) en naar stilte groeide in hoog tempo.
Stilte in letterlijke zin van het ontbreken van menselijk geluid, maar gaandeweg ook een verlangen
naar stilte als een equivalent van (innerlijke) rust en vreugde. Stilte als een vorm van leegte
(het van binnen leeg zijn) waardoor je letterlijk de ruimte hebt om de dingen om je heen waar te nemen
en daadwerkelijk te zien/ervaren.

Deze leegte of ruimte die de stilte genereert geeft je/mij een vorm van vrijheid. In elk geval de ervaring van vrijheid
en een gevoel van intens geluk. De Fransen hebben hier een mooi woord voor; jouissance; een toestand van gelukzalige
vreugde. “De meeste jonge kinderen ervaren dit gevoel van intense vreugde willekeuring en schijnbaar veelvuldig”. (1)
Dat kan best kloppen wanneer ik naar mijn kinderen kijk. Ze kunnen zo mooi en geheel opgaan in het moment
en zich laten gaan zonder remmingen.De engelse dichter William Wordsworth betreurde het voorbijgaan
van het vrijelijk ervaren van dit gevoel van intense vreugde in het gedicht ‘Intimation of Immortality
from recollections of Early childhood' (1807).

Het is eigenlijk een treurlied. Wordsworth is triest over het feit dat tijd zoveel weg heeft genomen van de
‘glorie van de natuur’, dat de tijd hem beroofd heeft van de wilde spontaniteit die hij had toen hij nog kind was.
De basis van dit verdriet komt voort uit het ‘te veel gericht zijn op het hebben van bezit en dat gaat gepaard
met het zich distantiëren van de natuur. Aan het einde van het gedicht realiseert hij zich dat ondanks zijn verlies
van de ‘glorie van de natuur’, dat hij het zich nog wel kan herinneren.En dat deze herinnering hem nooit ontnomen
zal kunnen worden,ook al zijn het maar flarden. (2)

Juist deze jouissance , of eerder de herinnering en het verlangen hiernaar heb ik in mijn hoofd gehad bij het tekenen
van mijn ‘bos-tekeningen’. Stilte kan deze ontmoeting met jouissance bewerkstelligen.
Misschien niet zo snel als bij kinderen (we hebben nou eenmaal meer remmingen) maar door (alleen) in de natuur
rond te lopen komt die stilte en vreugde soms ineens binnen.

De tekening zijn herinneringen aan plekken waar ik deze jouissance als kind,maar ook als volwassene heb ervaren.
In feite weerspiegelen deze tekeningen mijn verlangen naar die ontmoeting in de stilte - een ontmoeting met de
natuur, jezelf en God.


(1). "stilte als antwoord” sarah mailtland (p.87)
(2). vrije vertaling gebaseerd op: gradesaver
Cantor, Rebecca. Berkow, Jordan ed. "Wordsworth’s Poetical Works “Ode; Intimations of Immortality” Summary and Analysis".
17 Nov 2007 / Web. 27 September 2016.